Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Treball de Fi de Grau

Requisits previs: Per poder fer el TFG cal que l'alumne hagi superat 250 crèdits ECTS de la Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE.

Tràmits/actuacions inicials (IMPORTANT)

L'estudiantat de la Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE disposa de dues opcions:

  • 1º Opció: Realitzar un TFG per cadascuna de les titulacions. En cas d’optar per aquesta possibilitat cal consultar la guia docent del TFG del  Grau en Dret  i del Grau en ADE. En aquest supòsit, l’estudiantat tindrà un/a tutor/a per cadascun dels TFG.
  • 2º Opció: Realitzar un  únic TFG sempre que aquest tingui un caràcter interdisciplinari que possibiliti la  comprovació de l'adquisició de les competències  previstes en els plans d'estudi de les dues titulacions. En aquesta opció, el TFG únic serà cotutoritzat per  dos professors/es. S'habilitarà un periode d'informació al setembre sobre els binomis de professors que proposen la realització d'un únic treball cotutoritzat.

Un cop realitzada la matrícula del TFG, l'estudiantat podrà manifestar la seva opció mitjançant un escrit normalitzat (Formulari TFG Doble Titulació Grau en Dret i Grau en ADE)  que haurà d’adreçar a la Cap d’estudis (capestudisempresa@fde.udl.cat)  en el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà del día de finalització de la matricula de setembre. En cas que hi hagi més peticions de realització d'un únic treball que binomis de professors de la titulació disponibles, aquesta opció s’assignarà als alumnes en funció de la seva nota d’expedient. De manera que els alumnes amb millor nota podran realitzar un TFG únic amb dos tutors. Mentre que a la resta dels alumnes, se’ls assignarà dos tutors (un de Dret i un de ADE) per tal de realitzar dos TFG per separat. Si aquests dos tutors hi estiguessin d’acord, l’alumne podria realitzar un únic TFG sota la supervisió dels dos. No obstant, aquesta possibilitat no serà obligatòria pels tutors, i recaurà en el propi alumne el proposar-ho.

 

Guia Docent del TFG de la Doble Titulació

Normativa: Reglament del Treball de fi del grau

Planificació del TFG

Documentació

Més recursos.

Premis als quals pot optar l'alumnat de la Facultat de Dret i Economia - Millor TFG