Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

VIZCAINO CABEZAS, VERONICA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Email: veronica.vizcaino@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Medicina - UdL 1 ANGLÈS CIENTÍFIC
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 EINES INFORMÀTIQUES I APLICACIONS LINGÜÍSTIQUES
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 ENGLISH FOR BUSINESS I
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 1 TECNOLOGIES DEL LLENGUATGE
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 1 EINES INFORMÀTIQUES I APLICACIONS LINGÜÍSTIQUES
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 2 TECNOLOGIES DEL LLENGUATGE
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 2 HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM
Grau en Medicina - UdL 4 ANGLÈS CIENTÍFIC
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 ENGLISH FOR BUSINESS II