Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

RODRIGUEZ BONET, DIANA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: diana.rodriguez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble titulació: Enginyeria en Organització Industrial i ADE 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Grau en Educació Primària 2 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA
Grau en Estudis Anglesos 4 PRÀCTICUM
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 PRÀCTIQUES EN EMPRESES O INSTITUCIONS
Doble Titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 5 ENGLISH FOR BUSINESS II