Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

SANCHEZ PULIDO, LAURA

Categoria: COL·LABORADOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: laura.sanchez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió - UdL 1 COMPTABILITAT FINANCERA AVANÇADA
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 PLANIFICACIÓ COMPTABLE
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 1 PLANIFICACIÓ COMPTABLE
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 PLANIFICACIÓ COMPTABLE
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 1 PLANIFICACIÓ COMPTABLE
Grau en Turisme - UdL 2 COMPTABILITAT FINANCERA
Grau en Turisme - UdL 3 DIRECCIÓ FINANCERA DE L'EMPRESA TURÍSTICA
Grau en Turisme - UdL 3 FINANÇAMENT D'EMPRESES TURÍSTIQUES
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 3 COMPTABILITAT FINANCERA
Grau en Turisme - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 4 FINANÇAMENT D'EMPRESES TURÍSTIQUES
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Caracteritzant les empreses rendibles: empresa familiar i empresa emprenedora (CARENFA)
Tesis Any Direcció
Caracterizando la Empresa Familiar. Generación y Distribución del Valor 2021 Gallizo Larraz, José Luís; Moreno Gené, Jordi
Publicacions Any Autors Tipus
Carbon emissions and economic profitability: evidence from Spanish family and non-family firms. 2022 Gallizo Larraz, José L.; Moreno Gené, Jordi; Sánchez Pulido, Laura Capítol de llibre d'investigació
Internationalization of family firms: The effect of CEO attributes 2021 Sánchez Pulido, L.; Moreno Gené, J.;Gallizo Larraz, J.L Article d'investigació
Snow tourism and economic sustainability: the financial situation of ski resorts in Spain. 2020 Moreno Gené, J.; Daries, N.; Cristóbal Fransi, E.; Sánchez Pulido, L. Article d'investigació
Do Attributes of CEO Influence the Internationalization of Family Businesses? 2020 Sánchez, L.; Moreno, J.; Gallizo, J.L. Capítol de llibre d'investigació
The influence of the CEO in listed family businesses 2019 Sánchez, L.; Gallizo, J.L.; Moreno, J. Article d'investigació
Influències gerencials en la internacionalització de l'empresa familiar 2019 Sánchez Pulido, Laura; Moreno Gené, Jordi; Gallizo Larraz,José Luís Article d'investigació
VIII Congrés ACCID i APC. Nous temps, noves oportunitats 2019 Laura Sánchez; Jordi Moreno; José Luís Gallizo Acta congrés
Influencias gerenciales en la internacionalización de la empresa familiar 2019 Sánchez Pulido, Laura; Moreno Gené, Jordi; Gallizo Larraz, José Luís Article d'investigació
The economic sustainability of snow tourism: the case of ski resorts in Austria, France and Italy 2018 Moreno Gene, J.; Sánchez Pulido, L.; Cristobal Fransi, E.; Daries, N. Article d'investigació
Productivity and value added distribution in family-owned businesses 2017 Gallizo, J.L.; Moreno, J.; Sánchez, L. Article d'investigació
Anàlisi de la situació financera i la rendibilitat de l'empresa familiar lleidatana. 2016 Sánchez, L; Vendrell, A Article d'investigació
Sostenibilidad económica del turismo de nieve en el pirineo catalán: el caso de las estaciones de esquí alpino 2016 Sánchez-Pulido, L.; Daries, N.; Cristóbal-Fransi E. Capítol de llibre d'investigació
Quin impost de societats paguen les empreses familiars catalanes? Anàlisi del tipus impositiu meritat i del tipus impositiu efectiu. 2016 Sánchez, L.; Moreno, J. Article d'investigació
L'empresa familiar turística a Lleida. Situació i trets diferencials en un context de crisi econòmica 2016 Moreno, J.; Sánchez, L. Article d'investigació
Sostenibilidad económica y situación financiera de las estaciones de esquí alpino del pirineo catalán 2016 Sánchez-Pulido, L.; Daries, N.; Cristobal-Fransi, E. Article d'investigació
Análisis de la situación financiera y de rentabilidad de la empresa familiar leridana. 2016 Sánchez, L; Vendrell, A Article d'investigació
La empresa familiar turística en Lleida. Situación y rasgos diferenciales en un contexto de crisis económica. 2016 Moreno, J; Sánchez, L Article d'investigació
Empresa familiar vs. Empresa no familiar. Diferencias en la distribución de rentas 2016 Gallizo, J.L.; Moreno, J.; Sánchez, L. Article d'investigació
Empresa familiar vs. Empresa no familiar. Diferències en la distribució de rendes. 2016 Gallizo, J.L; Moreno, J; Sánchez, L. Article d'investigació
¿Están las empresas familiares mejor preparadas para superar la crisis? 2014 Moreno,J.; Sánchez,L. Article d'investigació
Estan les empreses familiars millor preparades per superar la crisi? 2014 Moreno,J.; Sánchez,L. Article d'investigació
Quines empreses han aguantat millor la crisi, les empreses familiars o les no familiars? 2014 Gallizo,J.L.; Moreno,J.; Sánchez,L. Article d'investigació
El finançament de l'empresa familiar lleidatana 2013 Vendrell, Anna; Sánchez, Laura Article d'investigació
La financiación de la empresa familiar leridana 2013 Sánchez L, Vendrell L. Article d'investigació
Situación de la empresa familiar respecto a la no familiar en el sector turístico de la província de Lleida en un contexto de crisis 2012 Moreno, J.; Sánchez L. Article d'investigació