Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

ARNO TORRADES, RAMON

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL
Email: ramon.arno@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Advocacia 1 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
MU en Advocacia 1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 1 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 1 DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA
MU en Advocacia 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Dret - UdL 2 DRET PENAL. PART GENERAL I DELICTES CONTRA LES PERSONES
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 3 ASPECTES LEGALS, SOCIALS I PROFESSIONALS
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 3 DRET PENAL. PART GENERAL I DELICTES CONTRA LES PERSONES
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 ASPECTES LEGALS, SOCIALS I PROFESSIONALS