Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

TENA TARRUELLA, ANNA

Categoria: COL·LABORADOR/A
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: anna.tena@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió - UdL 1 COMPTABILITAT FINANCERA AVANÇADA
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Turisme - UdL 2 COMPTABILITAT DE COSTOS
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 2 COMPTABILITAT DE COSTOS
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 2 COMPTABILITAT DE COSTOS
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2 COMPTABILITAT DE COSTOS
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 3 COMPTABILITAT DE COSTOS
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 3 COMPTABILITAT DE COSTOS
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 3 COMPTABILITAT DE COSTOS
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 4 PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 4 COMPTABILITAT DE COSTOS
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Caracteritzant les empreses rendibles: empresa familiar i empresa emprenedora (CARENFA)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Impacte de la implantació de l'Euro en els diferents agents econòmics de l'àrea d'influència de Lleida 01/06/2000 31/05/2002 ANTONIO COLOM GORGUES
Disseny i implementació d'una eina per a mesurar la incidència de les metodologies d'aprenentatge i els hàbits d'estudi en el rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs dels graus de dret i Adm 01/06/2009 31/05/2011 MARIA JOSE PUYALTO FRANCO
L'avaluació continuada en la facultat de dret i economia. Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior 01/07/2004 30/06/2006 MA PILAR COS SÁNCHEZ
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
Adaptació específica del pràcticum de la UdL en les noves titulacions de grau 01/10/2008 30/09/2010 JOSE LUIS GALLIZO LARRAZ
Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario 01/11/2010 31/10/2011 INMACULADA TORRA BITLLOCH
Disseny, implementació i avaluació d'una matriu d'avaluació de les competències adquirides en el pràcticum de les titulacions de la Facultat de Dret i Economia i de l'Escola Politècnica Superior 22/10/2010 21/10/2011 ANA MA. VENDRELL VILANOVA
La gestió electrònica de les pràctiques externes: Disseny i implementació del seu espai dins la web dels centres i la seva interconnexió al campus virtual de les titulacions de la Facultat de Dret i E 28/02/2012 27/02/2013 ANNA TENA TARRUELLA
Publicacions Any Autors Tipus
Análisis económico-financiero de las principales cooperativas agroalimentarias de Cataluña 2021 Montegut Salla, Yolanda; Tena Tarruella, Anna Capítol de llibre d'investigació
Prácticas externas: valoración de los empleadores 2019 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana Capítol de llibre d'investigació
Estudio de las competencias profesionales mejor valoradas de los estudiantes de ade contratados y perspectivas de futuro 2018 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana Capítol de llibre d'investigació
Perfil competencial de los estudiantes de Prácticas Académicas externas contratados en las empresas colaboradoras 2018 Vendrell Vilanova, A.; Moltó Aribau, M. i Tena Tarruella, A. Article d'investigació
Evaluación por competencias: informe final del progreso competencial 2017 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana Capítol de llibre d'investigació
Cost accounting in Spanish and Catalan universities: Its current status of implementation 2017 Saladrigues, R; Tena, A Article d'investigació
Evaluación por competencias: informe final del progreso competencial 2017 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana Acta congrés
Sistemas de información en las prácticas tuteladas en empresa en la Universidad de Lleida. 2017 Vendrell Vilanova, A.; Moltó Aribau, M. i Tena Tarruella, A. Acta congrés
Evaluación integral del practicum: diseño de los informes de evaluación 2016 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana Acta congrés
Diseño del Informe Final de Evaluación por competencias en las prácticas académicas externas 2016 Tena Tarruella, A.; Vendrell Vilanova, A. i Moltó Aribau, M. Article d'investigació
Desarrollo del proceso integral de evaluación por competencias en las prácticas académicas externas de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo de la Universitat de Lleida. Especial referencia a los 2016 Moltó Aribau, M.; Tena Tarruella, A.; Vendrell Vilanova, A. Article d'investigació
Evaluación del Progreso competencial en las prácticas académicas 2016 Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna y Vendrell Vilanova, Ana Capítol de llibre d'investigació
Competency based assesment in practicum: designing evaluation reports 2015 Moltó M, Tena A, Vendrell A. Capítol de llibre d'investigació
Análisis de los resultados de la Evaluación por competencias de las prácticas externas curriculares. 2015 Vendrell Vilanova, Anna; Tena Tarruella, Anna i Moltó Aribau, Marga Capítol de llibre d'investigació
Evaluation compentency-based in Internship: especial reference to evalution rubric and final reports 2015 Moltó M, Tena A, Vendrell A. Acta congrés
Integral do praticum projeto dos relatórios de avaliação 2015 Moltó M, Tena A, Vendrell A. Capítol de llibre d'investigació
La implementación de un modelo de contabilidad analítica. La experiencia de la Universitat de Lleida 2015 Saladrigues Solé, Ramon; Tena Tarruella, Anna; Ezcurra Ciaurriz, César Acta congrés
DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA MATERIA DE PRACTICUM 2014 Tena Tarruella, A.; Vendrell Vilanova, A. y Moltó Aribau, M. Capítol de llibre d'investigació
Evaluación por competencias en el practicum: informes de evaluación y informe para los alumnos 2014 Moltó, M., Tena, A y Vendrell, A Capítol de llibre d'investigació
Contabilidad analítica de las universidades: Los costes de personal y el problema de la identificación de la actividad docente y de la actividad de investigación. 2013 Tena Tarruella, Anna y Saladrigues Sole, Ramon Capítol de llibre d'investigació
Diseño de una matriz de evaluación de las competencias en el practicum de las titulaciones de la facultad de derecho y economía y de la escuela politécnica superior 2012 Moltó M, Soldevila-Benet A, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
DISSENY D’UNA MATRIU D’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN EL PRACTICUM DE LES TITULACIONS DE LA FACULTAT DE DRET I ECONOMIA I DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 2012 Anna Vendrell Vilanova, Anna Tena Tarruella, Marga Moltó Aribau, Joan Monyarc Callizo, Anna Soldevila Benet, Gemma Filella Guiu Acta congrés
Incidència de les metodologies docents i dels hàbits d'estudi sobre el rendiment acadèmic: una comparació entre estudiants universitaris de primer curs de les titulacions LRU i dels Graus de la Facult 2012 Armengol Rosinés, M.T; Castillo Solsona, M; Gómez Adillon, M.J; Tena Tarruella, A; Vendrell Vilanova, A. Acta congrés
Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario 2012 Imma Torra; Ignacio del Corral; M. José Pérez; Teresa Pagès; Elena Valderrama; Dolores Marquez; Sarai Sabaté; Pau Solà; Carme Hernández; Albert Sangrà; Lourdes Guardia; Meritxell Estebanell; Josefina Article d'investigació
Disseny d'una matriu d'avaluació de les competències adquirides en el pràcticum de les titulacions de la Facultat de Dret i Economia i de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida 2011 Tena Tarruella, Anna; Vendrell Vilanova Anna; Molto Aribau Marga; Filella Gemma; Soldevila Anna Monyarch Joan Acta congrés
Adaptació específica del pràcticum de la Udl en les noves titulacions de grau 2011 Tena Tarruella, Anna; Vendrell Vilanova Anna; Molto Aribau Marga; Monyarch J; Balcells Mercè; Badia Ferran; Gallizo José Luis; Ramos Antonio, Motilva M. José Acta congrés
De la enseñanza al aprendizaje. El cambio de sentido 2011 Carmen Iglesias, Rosa M. Gil, Ramon Rourera (Eds.) Paquita Santiveri, Maria José Puyalto, Teresa Armengol, Mercè Castillo, Cristina Chocarro, Ana Tena, Anna Vendrell Llibre d'investigació
Material docent Comptabilitat de Costos II 2010 Anna Tena Publicació electrònica docent
Noves metodologies docents als Graus d'ADE i Dret 2010 Farré, M; Gómez Adillón, M; Alonso,J; Allepuz, R; Mancho,G; Ruiz, F; Silveira,H. Acta congrés
Impacto de la metodología docente en el rendimiento académico de los estudiantes de primer curso. Resultados preliminares de un sondeo realizado en la UdL 2010 Tena Tarruella, Anna; Vendrell Vilanova, Anna; Iglesias Carmen; Chocarro Cristina y otros Acta congrés
Inicidència de les metodologies docents i dels hàbits d’estudi sobre el rendiment acadèmic: una comparació entre estudiants universitaris de primer curs de les titulacions LRU i dels graus de la Facul 2010 Armengol Rosinés MT, Castillo Solsona M, Gómez Adillón MJ, Tena A, Vendrell A. Acta congrés
Material docent Comptabilitat de Costos 2010 Anna Tena Publicació electrònica docent
Estudio Evaluativo y competencial de las prácticas profesionalizadoras en la titulación de Empresarialtes y de Administración y Dirección de empresas 2010 Vendrell-Vilanova A, Tena-Tarruella A. Article d'investigació
Informe sobre la XIII Semana interdepartamental de Contabilidad 2010 Tena A. Ressenya
Material docent Comptabilitat de Costos II 2009 Anna Tena Publicació electrònica docent
Diseño e implementación del prácticum de ADE de la Universidad de Lleida 2009 Tena A, Sabi X., Vendrell A, Acta congrés
Material docent Comptabilitat de Costos I 2009 Anna Tena Publicació electrònica docent
Material docent Comptabilitat de Costos I 2008 Anna Tena Publicació electrònica docent
Material docent Comptabilitat de Costos II 2008 Anna Tena Publicació electrònica docent
El programa de prácticas profesionalizadoras en la titulación de Empresariales y de Administración y Dirección de empresas. 2008 Tena A, Vendrell A, Acta congrés
El sistema de prácticas profesionalizadoras en la titulación de Empresariales y de Administración y Dirección de empresas. 2008 Tena A, Vendrell A, Acta congrés
Material docent Comptabilitat de Costos I 2007 Anna Tena Publicació electrònica docent
Material docent Comptabilitat de Costos II 2007 Anna Tena Publicació electrònica docent
Material docent Comptabilitat de Costos II 2006 Anna Tena Publicació electrònica docent
Material docent Comptabilitat de Costos I 2006 Anna Tena Publicació electrònica docent
Responsabilidad Social e Información Medioambiental de la Empresa 2006 J.L. Gallizo; J. M. Moneva; F. Llena; C. Garcés; I. Alvarez; A. Garayar; M. Farré; J.P. Enciso; A. Tena y J. Llaría Capítol de llibre d'investigació
Protocolo de Kioto. Situación de partida y efectos sobre los costes de las empresas españolas desde diferentes perspectivas de cambio tecnológico 2005 Tena, A. Article d'investigació
Proceso de adaptación del euro en la empresa: análisis aplicado a la economía de Lleida. 2004 Cristóbal E, Codina J, Sabi X, Saladrigues R, Tena A, Vendrell A, Colom A Llibre d'investigació
El euro y la empresa: nivel de adaptación de la moneda única en la gestión empresarial 2001 Cristóbal E, Codina J, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
La comparación de las Cuentas Anuales de las empresas Europeas. ¿Son las Centrales de Balances un instrumento válido? 2001 Sabi, J.; Saladrigues, R.; Tena, A. y Vendrell,A. Article d'investigació
El nuevo marco de actuación de las Instituciones de Inversión Colectiva 2000 Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
Política de Gestión y Costes en la empresa agraria: Un caso aplicado 1999 Tena A, Vendrell A. Review
Efectos del nuevo tratamiento fiscal sobre la rentabilidad de los fondos de inversión 1999 Sabi J, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
Depósito a plazo o fondo de inversión. Estudio de su rentabilidad a partir del nuevo tratamiento fiscal 1999 Sabi J, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
L'evolució de la renda agrària catalana en la dècada dels anys noranta 1999 Sala M, Torres T, Tena A. Article d'investigació
Resolución del Pert-coste mediante programación multicriterio: aplicación a un proyecto de inversión ganadera 1997 Sala M, Tena A. Article d'investigació
Estructura laboral i incidència sindical a les comarques de Lleida 1985-1993 1993 Oroval E, Allepuz R, Armengol T, Enciso P, Farre M, Mir P, Morell A, Tena A, Torres T, Llibre d'investigació