Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

SABI MARCANO, FRANCISCO JAVIER

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: xavi.sabi@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió - UdL 1 COMPTABILITAT FINANCERA AVANÇADA
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
MU en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió - UdL 1 VALORACIÓ D'EMPRESES I PLANIFICACIÓ FINANCERA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 3 DIRECCIÓ FINANCERA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 3 DIRECCIÓ FINANCERA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 MERCATS FINANCERS I GESTIÓ DE CARTERES
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 4 MERCATS FINANCERS I GESTIÓ DE CARTERES
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 4 DIRECCIÓ FINANCERA
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 4 DIRECCIÓ FINANCERA
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 4 DIRECCIÓ FINANCERA

Recerca

Grup de recerca: Logic, Optimization and Robotics(LOR)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Impacte de la implantació de l'Euro en els diferents agents econòmics de l'àrea d'influència de Lleida 01/06/2000 31/05/2002 ANTONIO COLOM GORGUES
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
Proximidad financiera de las estructuras empresariales de los países candidatos a la de los países miembros de la UE 13/12/2004 12/12/2007 JOSE LUIS GALLIZO LARRAZ
Publicacions Any Autors Tipus
El nuevo papel del controller en la era del big data. 2017 Sabi, Xavier Article d'investigació
Big data y sus implicaciones en la transformación de los profesionales financieros. 2017 Sabi Xavier; Aliaga Santi Article d'investigació
El controller en el siglo XXI. 2016 Pamies, Jorge; Sabi, Xavier Article d'investigació
Estudio de los precios de maquinaria agrícola usada en España. Utilización de medios digitales para su implantación. 2016 Vidal Xavier; Sabi Xavier Article d'investigació
Crònica setmanal dels mercats financers. Diari Segre 'Crònica setmanal durant 8 setmanes al diari Segre sobre la situació dels mercats financers en el context del concurs' 2014 Sabi Xavier; Vilanova Anna Article en premsa
El modelo digital en la industria de la maquinaria agrícola 2014 Sabi Xavier Article en revista divulgativa
La reestrructuració financera 2013 Ramon Badia, Xavier Sabi Capítol de llibre docent
Bankia y la transparencia necesaria 2013 Gallizo JL, Sabi X. Article d'investigació
Crònica setmanal dels mercats financers. Diari Segre 'Cronica setmanal durant 8 setmanes al diari Segre sobre la situació dels mercats i el context del concurs' 2013 Sabi Xavier; Vilanova Anna Article en premsa
Apunts multimedia Direcció Financera II: Esquemes i Casos pràctics 2011 Xavier Sabi Marcano Publicació electrònica docent
Apunts multimedia Analisi Estats comptables: Esquemes i Casos pràctics 2011 Xavier Sabi Marcano Publicació electrònica docent
Apunts multimedia Finances Corporatives 2011 Xavier Sabi Marcano Publicació electrònica docent
Preparació i confecció de la web del master de Comptabilitat Auditoria i Control de gestió 2011 Xavier Sabi Marcano Pàgina web
Blog www.xavisabi.com Articles sobre Valoració d'empreses, Social media, Actualitat economica i finançament 2011 Xavier Sabi Marcano Pàgina web
Blog www.rankia.com/buenos fundamentos Articles sobre Valoració d'empreses, mercats financers i Actualitat economica 2011 Xavier Sabi Marcano Pàgina web
Els cicles financers i els mitjans de finançament empresarial 2008 Francesc Xavier Borras Balsells Xavier Sabi Marcano Capítol de llibre docent
Efectes de l'endeutament 2008 Xavier Càmara Turull i Xavier Sabi Marcano Capítol de llibre docent
Valoració d'empreses 2008 Xavier Sabi Marcano Francesc Xavier Borras Balsells Capítol de llibre docent
Proceso de adaptación del euro en la empresa: análisis aplicado a la economía de Lleida. 2004 Cristóbal E, Codina J, Sabi X, Saladrigues R, Tena A, Vendrell A, Colom A Llibre d'investigació
La comparación de las Cuentas Anuales de las empresas Europeas. ¿Son las Centrales de Balances un instrumento válido? 2001 Sabi, J.; Saladrigues, R.; Tena, A. y Vendrell,A. Article d'investigació
Cooperativas versus sociedades mercantiles. El sector frutero en Lleida 2000 Sabaté P, Sabi X, Saladrigues R. Review
Depósito a plazo o fondo de inversión. Estudio de su rentabilidad a partir del nuevo tratamiento fiscal 1999 Sabi J, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
Efectos del nuevo tratamiento fiscal sobre la rentabilidad de los fondos de inversión 1999 Sabi J, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
La consolidación de las filiales en divisas de la UME y su conversión al euro 1998 Sabi X, Saladrigues R. Article d'investigació
La conversión de los estados contables a euros. Un caso práctico. 1998 Saladrigues R, Sabi X. Review
El empresario y el euro 1998 F.González, X.Calaf, X.Sabi, P.Kirchner, A.Rovira Capítol de llibre d'investigació
La práctica de los tipos de cambio y el euro 1998 Saladrigues R, Sabi X. Review
Efectos de la adaptación al euro sobre los estados contables de las empresas 1997 Sabi X, Saladrigues R. Review