Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

CLOP GALLART, MARIA MERCE

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: mariamerce.clop@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria de Forests - UdL 1 GESTIÓ DE L'EMPRESA FORESTAL
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 1 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
MU en Enginyeria Industrial - UdL 2 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ESTRUCTURES ORGANITZATIVES
Grau en Nutrició Humana i Dietètica - UdL 3 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA
Grau en Biotecnologia - UdL 3 GESTIÓ DE BIOEMPRESES I ASPECTES LEGALS I ÈTICS
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 PRÀCTIQUES INTEGRADES:ENGINYERIA I GESTIÓ EN HORTOFRUCTICULTURA I JARDINERIA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 4 ECONOMIA DE L'EMPRESA
Grau en Biotecnologia - UdL 4 ECONOMIA DE LA BIOEMPRESA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Ecobiotecnologia Agrària (EcoBioTag)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Caracterización de la calidad de la avellana producida en Españay evaluación y mejora de la tecnología de secado y conservación 01/01/1990 31/12/1992 ANTONIO LOPEZ GOMEZ
Sistemas de ayuda en la toma de decisiones multicriterio en el sector agrario 01/01/1993 31/12/1995 FRANCISCO JUAREZ RUBIO
Estudios previos para la mejora genética de la escanda (Triticum spelta L.): uso de la colección española 01/01/2000 31/12/2002 ALFONSO SAN MIGUEL AYANZ
Analisis prospectivo de la sostenibilidad de los sistemas agrarios nacionales en el marco de la PAC: sistemas nororientales 01/01/2006 31/12/2008 FRANCISCO JUAREZ RUBIO
Desarrollo de materiales para acolchados de aplicación líquidos y sus efectos agronómicos en cultivos hortofruticolas en el marco de la Bioeconomia 01/09/2021 31/03/2025 LLUIS MARTIN CLOSAS
Desarrollo de un modelo de gestión de recursos hídricos en la zona regable de los Canales de Urgell (Lleida) y mejora del actual modelo de flujo de aguas subterráneas 01/10/2002 30/09/2005 JAVIER D. BARRAGAN FERNÁNDEZ
Anàlisi de la situació econòmico-financera i de la capacitat i estructura productiva de les cooperatives fruiteres de la província de Lleida 19/11/1997 18/11/2000 PERE SABATE PRATS
Canvi climàtic i resiliència de l'agricultura catalana: impuls interdisciplinari i multi-escala de la diversificació amb lleguminoses com estratègia de mitigació i adaptació 30/01/2024 29/01/2026 DANIEL PLAZA BONILLA
Tesis Any Direcció
Sistemas de ayuda a la modelización de la producción en la empresa agraria 2000 Juárez Rubio, Francisco
Publicacions Any Autors Tipus
Has the Euro been fattening the European pig meat trade? 2021 Clop Gallart M.M.; Juárez M.I.; Viladrich Grau M. Article d'investigació
Rentabilidad económica del regadío de los Canales de Urgell (Lleida, España) 2009 Clop-Gallart MM; Cots-Rubió Ll; Esteban-Parra M; Barragán-Fernández JD Article d'investigació
Elicitation of subjective crop yield PDF 2007 Clop-Gallart MM; Juárez-Rubio F Article d'investigació
Indicadores de la gestión del agua en los canales de Urgell (Lleida) 2007 Cots, Ll,; Clop, M.M.; López, R.; Sangrà, J.; Esteban, M.; Barragán, J.D.; Cuadrat, O. Article d'investigació
Persistence of point crop yield subjective estimates 2006 Clop-Gallart MM, Juárez-Rubio F. Article d'investigació
Percepción por los expertos de la función de densidad de probabilidad de los rendimientos de cultivos 2004 Clop Gallart MM, Juárez Rubio F Article d'investigació
PROGRAMACIÓ LINEAL PER A L’ENGINYERIA AGRÀRIA. CASOS PRÀCTICS 2003 Clop Gallart MM, Juárez Rubio F Llibre docent
Análisis de eficiencia del asociacionismo cooperativo en la 'D.O. Garrigues' (Lleida) 2002 Montegut Y, Sabaté P, Clop MM. Article d'investigació
Análisis económico financiero de las cooperativas agrarias productoras de aceite de oliva 'D.O. Garrigues' (Lleida) 2002 Montegut Y, Sabaté P, Clop MM Article d'investigació
Economia i cultura: Enquesta sobre l'impacte econòmic i anàlisi del públic de la 20a Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega 2001 Juárez Rubio F.; Clop Gallart M.M.; Badia Roig, C. Llibre d'investigació
The Hygroscopic Behaviour of the Hazelnut 1995 López A, Piqué MT, Clop M, Tàsias J, Romero A, Boatella J, Garcia J Article d'investigació
Modelización de la absorción de agua en la avellana 1991 López A, Piqué MT, Clop MM Article d'investigació