Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

TOLDRA ROCA, MARIA DOLORES

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: DRET
Adreça electrònica: dolors.toldraroca@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat - UdL 1 POLÍTIQUES PÚBLIQUES I GÈNERE
MU en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Dret - UdL 4 ELS DRETS DE LES DONES I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Grau en Dret - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Entre la guarda y el apoyo en el ejercicio de la capacidad: la reforma del sistema legal de atención a personas con discapacidad y a menores 01/01/2014 31/12/2016 SOFIA DE SALAS MURILLO
Prospectiva sobre el ejercicio de la capacidad: la interrelación entre las reformas legales en materia de discapacidad y menores 01/01/2017 31/12/2019 SOFIA DE SALAS MURILLO, MARIA VICTORIA MAYOR DEL HOYO
Dret de la Persona i Dret de Família: consolidació d’eines i resultats d’aprenentatge (Dret Civil i Dret Processal Civil). El Treball de Fi de Grau com a eina d’integració 01/02/2012 31/01/2013 MA. NEUS CORTADA CORTIJO
Disseny i implementació d'una eina per a mesurar la incidència de les metodologies d'aprenentatge i els hàbits d'estudi en el rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs dels graus de dret i Adm 01/06/2009 31/05/2011 MARIA JOSE PUYALTO FRANCO
L'avaluació continuada en la facultat de dret i economia. Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior 01/07/2004 30/06/2006 MA PILAR COS SÁNCHEZ
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
Perspectiva (mainstreaming) de gènere en la docència universitària: concepte, mètode i propostes d'aplicació 01/10/2008 30/09/2010 MARIA DE LOS ANGELES CALERO FERNANDEZ
El derecho y la psiquiatria ante la manipulación mental de carácter sectario 11/12/1998 10/12/2002 JOSEP MARIA MARTINELL GISPERT-SAUCH
L'aprenentatge del dret de la persona i dret de familia sota criteris de competència i destresa: la integració de la teoria i la pràctica 22/10/2010 21/10/2011 MA. NEUS CORTADA CORTIJO
Disseny de la guia docent de 'dret 24/11/2006 23/11/2007 MA. DOLORES TOLDRÀ ROCA
Tesis Any Direcció
El consentimiento matrimonial 1993 Hernández Moreno, Alfonso
Publicacions Any Autors Tipus
La reforma dels Estatuts de les universitats públiques de Catalunya derivada de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari 2024 Lauroba, Elena; Villar, Sara Informes de treball
Mujer versus justicia formal 2021 Toldrà Roca, Dolors Capítol de llibre d'investigació
El apoyo solidario:La guarda de hecho 2019 Toldrà Roca, Dolors Capítol de llibre d'investigació
Vulnerabilidad de la infancia en el contexto de la responsabilidad parenta.Especial referencia a la violencia de género 2019 Toldrà Roca, Dolors Capítol de llibre d'investigació
La gestación de sustitución en Portugal 2019 Toldrà Roca, Dolors Capítol de llibre d'investigació
Docência universitària com perspetiva de género 2018 Toldrà Roca, MD. Capítol de llibre d'investigació
Un apoyo que dignifica a la persona en edad avanzada: la guarda 2018 Toldrà Roca, Dolors Capítol de llibre d'investigació
University Teaching Gender 2017 Toldrà Roca, M. Dolors Capítol de llibre d'investigació
La Infancia en España. Problemas y soluciones: Informe de una Investigación 2017 2017 Jimenez Hernández, A. S (Dir) ; Gutierrez Sánchez, J. D. (Coord.); Toldrà Roca, M. D. (Investigadora Asesora) Informes de recerca
University Teaching gender 2017 Toldrà Roca, Dolors Capítol de llibre d'investigació
El Dret a la pensió de viduïtat dels convivents en parella estable 2016 Cortada Cortijo N, Padial Albás C, Toldra Roca D. Capítol de llibre d'investigació
El aprendizaje del Derecho bajo criterios de competencia y destreza 2016 Adoración Padial, Neus Cortada, Mª Dolors Toldrà Capítol de llibre docent
Efectos directos e indirectos de la violencia de género sobre los hijos y las hijas (II). La protección de menores: encrucijada judicial 2016 Toldrà Roca, Dolors Capítol de llibre d'investigació
Aproximación a un diagnótico sobre la igualdad de oportunidades en el siglo XXI. Un legado para Cloe y Dalia 2015 Toldrà Roca, Dolors Llibre d'investigació
Algunas consideraciones en torno al matrimonio 2014 Toldrà Roca, MD. Capítol de llibre d'investigació
Docencia Universitaria con perspectiva de género 2014 Toldrà Roca, M. Dolores Capítol de llibre d'investigació
Perspectiva de género en el ámbito de la docencia universitaria 2014 Toldrà Roca, M. Dolors Acta congrés
Reconocimiento jurídico a la identidad sexual 2014 Toldrà Roca, M. D. Capítol de llibre d'investigació
Esquemas docentes, mapas conceptuales y casos prácticos 'Obligacions i Contractes' 2014 Toldrà Roca, M. Dolors Apunts docents
Esquemes, mapas conceptuals i estudi de cas de l'assignatura Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona i Família (Codi 101803) 2014 Toldrà Roca, Dolors Apunts docents
Esquemes, mapas conceptuals i estudi de cas de l'assignatura Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona i Família (Codi 101803) 2013 Toldrà Roca, Dolors Apunts docents
Esquemas docentes, mapas conceptuales y casos prácticos 'Obligacions i Contractes' 2013 Toldrà Roca, M. Dolors Apunts docents
Experiencia de evaluación del trabajo final de grado en la Titulación de Derecho. El uso de las rúbricas 2013 Cortada Cortijo, Neus; Padial Albás, Adoración; Serrano Masip, Mercedes; Toldrà Roca, Dolors. Acta congrés
El espacio Europeo de Educación Superior y la educación por competencias 2012 Puyalto Franco, M. Jose; Gomez, M. Jesús; Padial, Adoración; Castillo, Mercé; Toldrà Roca, M. Dolors; Armengol, Teresa; Tenna, Anna; Vendrell, Anna. Publicació electrònica
Esquemas docentes, mapas conceptuales y casos prácticos 'Obligacions i Contractes' 2012 Toldrà Roca, M. Dolors Apunts docents
Esquemes, mapas conceptuals i estudi de cas de l'assignatura Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona i Família (Codi 101803) 2012 Toldrà Roca, Dolors Apunts docents
El espacio Europeo de Educación Superior y la educación por competencias 2012 Puyalto Franco, M. Jose, Gomez, Padial,Castillo, Toldrà Roca. Acta congrés
Esquemes, mapas conceptuals i estudi de cas de l'assignatura Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona i Família (Codi 101803) 2011 Toldrà Roca, Dolors Apunts docents
L'androcentrisme lèxic en el llibre segon del Codi civil de Catalunya: propostes correctores 2011 Toldrà Roca D, Castillón Porqueras C. Llibre d'investigació
Titularidad y ejercicio de la 'potestad parental' en el libro segundo del Código Civil de Cataluña 2011 Padial Albás A, Serrano Masip M, Toldrà Roca D. Capítol de llibre d'investigació
L'Androcentrisme lèxic en el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya: Propostes correctores 2011 Toldrà Roca, D; Castillón Porqueras, C. Editor llibre d'investigació
Apunts, esquemes, formularis i casos pràctics de l'assignatura Dret Civil IV (Codi 3022) 2011 Toldrà Roca, MD. Apunts docents
IV Congreso Nacional de innovación docente en Ciencias jurídicas. Coordinación y planificación de los estudios de Derecho. 2011 Cortada Cortijo, Neus; Padial Albás, Adoración; Serrano Masip, Mercedes; Toldrà Roca, Dolors. Publicació electrònica
El aprendizaje del derecho de la persona y del derecho de familia: trabajo multidisciplinar de derecho civil y derecho procesal civil 2011 Cortada Cortijo, Neus; Padial Albás, Adoración; Serrano Masip, Mercedes; Toldrà Roca, Dolors. Acta congrés
Incidencia de los hábitos de estudio sobre el rendimiento académico: una comparación entre estudiantes universitarios de primer curso de planes antiguos y de grados de la Facultad de Derecho y Economi 2011 Puyalto Franco, M.J; Armengol Rosines, M.T; Castillo Solsona, M.M;Gómez Adillón, M.J; Padial Albás,A; Tena Tarruella, A; Toldrà Roca, M.D; Vendrell Vilanova, A. Acta congrés
La guarda de hecho en el Derecho civil catalán: de la Ley 39/1991 al Codi Civil de Catalunya 2011 Toldrà Roca, M.D. Capítol de llibre d'investigació
Inicidència de les metodologies docents i dels hàbits d’estudi sobre el rendiment acadèmic: una comparació entre estudiants universitaris de primer curs de les titulacions LRU i dels graus de la Facul 2010 Armengol Rosinés MT, Castillo Solsona M, Gómez Adillón MJ, Tena A, Vendrell A. Acta congrés
La protección de las personas discapacitadas en el Libro II del Codi Civil de Catalunya, relativo a la persona y la familia 2010 Padial Albás A, Serrano Masip M, Toldrà Roca MD. Capítol de llibre d'investigació
Apunts docents 'Dret matrimonial'. Introducció al Dret civil. Dret de la Persona i Dret de Família 2010 Toldrà Roca, MD. Publicació electrònica docent
Proyectos de innovación Docente 2007/2010 en los estudios de Derecho 2009 Cortada N, Padial A, Serrano M, Toldrà Roca MD. Publicació electrònica
Apunts docents 'Dret matrimonial'. Dret de Família 2009 Toldrà Roca, MD. Apunts docents
La ordenación del derecho de la persona en el Projecte de Llei del Llibre II del Codi Civil de Catalunya 2009 Toldrà Roca, M.Dolors Capítol de llibre d'investigació
El derecho de propiedad y otros derechos reales en el Derecho Civil de Cataluña 2008 Padial Albás, A. Toldrà Roca, M.D. Editor llibre d'investigació
Titularidad y ejercicio de la 'potestad parental' en el futuro Llibre Segon de Codi Civil de Catalunya: Especial referencia a la protección del menor en las crisis matrimoniales 2008 Padial, Serrano, Toldrà Roca, M.D. Publicació electrònica
Solución jurisprudencial a los procedimientos incoados y no concluidos a la entrada en vigor de la Ley 3/2007, 15 de marzo 2008 Toldrà Roca, M.D. Capítol de llibre d'investigació
El Consentimiento matrimonial 2008 Toldrà Roca, M.D. Llibre d'investigació
Derecho de Superficie: Código Civil de Cataluña versus Legislación Estatal 2008 Toldrà Roca, MD. Capítol de llibre d'investigació
Estudios Jurídicos sobre la protección de la infancia y de la adolescencia 2007 Padial Albás, A. Toldrà Roca, M.D. Editor llibre d'investigació
Enfoque jurisprudencial de la Potestad y su privación 2007 Padial Albás, A. Toldrà Roca, M.D. Capítol de llibre d'investigació
La anulabilidad por causa de incapacidad. (Reflexiones en torno al artículo 1304 del Código Civil) 2006 Toldrà Roca, M.D. Llibre d'investigació
Taula de planificació docent d'una assignatura. Guia de Suport 2006 Allende, P; del Arco I; Flores, O; Isus, S; Michelena, A; Miret, JM; Palmi ,J; Prat, JA; Rourera, R; Toldrà, D; Vila Rubio, N. Informes de treball
L'avaluació continuada a la Facultat de Dret i Economia. Adequació al nou Espai Europeu d'Educació Superior (maig 2005) 2006 AA.VV.(Toldrà Roca, M.D.) Informes de treball
La Herencia Yacente. (Comentario a la STSJC 9 octubre 2000) 2004 Toldrà Roca, M.D. Capítol de llibre d'investigació
El Derecho de Uso y el Derecho de Habitación.Comentario de los artículos 33 a 37 de la Ley 2004 Toldrà Roca, M.D. Capítol de llibre d'investigació
Aspectos registrales de la tutela en el Derecho Civil Catalán. Comentario de los artículos 252 y 252 del Codi de Família 2002 Toldrà Roca, MD. Article d'investigació
Aspectos de la tutela en el Derecho Civil Catalán 2002 Toldrà Roca, MD. Capítol de llibre d'investigació
Aspectos registrales de la tutela en el Derecho Civil Catalán. Comentario de los artículos 251 y 252 del Código de Familia. 2002 Toldrà Roca, MD. Publicació electrònica
Capacidad Natural y Capacidad Matrimonial. La Transexualidad. (estudio de la capacidad en el matrimonio civil. Problemática jurídica de la persona transexualizada) 2001 Toldrà Roca, MD. Llibre d'investigació
Hacia un pleno reconocimiento de la capacidad jurídica en el cambio de sexo: la transexualidad. (A propósito de la ST. 21 septiembre de 1999 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 7 de Lleida) 2000 Toldrà Roca, MD. Article d'investigació
Normativa procesal sobre la prodigalidad (Regulación de la declaración de prodigalidad en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil) 1999 Toldrà Roca, M.D. Capítol de llibre d'investigació
La unión de las personas transexualizadas: Límite jurisprudencial al 'ius nubendi' 1997 Toldrà Roca, M.D. Capítol de llibre d'investigació
La reserva mental en el matrimonio civil 1996 Toldrà Roca, M.D. Capítol de llibre d'investigació
Apuntes sobre la prodigalidad tras la reforma de Ley 13/1983 de 24 de octubre 1985 Toldrà Roca, MD. Capítol de llibre d'investigació