Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

BORGES SAIZ, FEDERICO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: federico.borges@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Estudis Anglesos 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 1 LLENGUA ANGLESA I
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 LLENGUA ANGLESA I
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Doble titulació: Enginyeria en Organització Industrial i ADE 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 ENGLISH FOR BUSINESS II
Grau en Turisme 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Medicina 4 ANGLÈS CIENTÍFIC
Grau en Educació Primària 4 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA
Grau en Educació Primària 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 5 ENGLISH FOR BUSINESS II