Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

JUAREZ RUBIO, MARIA ISABEL

Categoria: TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: mariaisabel.juarez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Dret - UdL 1 ECONOMIA I EMPRESA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 2 ECONOMIA DE L'EMPRESA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 2 ECONOMIA I POLÍTICA AGRÀRIA
Grau en Nutrició Humana i Dietètica - UdL 3 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 3 PRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia 3 ECONOMIA I EMPRESA ALIMENTARIA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 4 ECONOMIA DE L'EMPRESA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Analisis prospectivo de la sostenibilidad de los sistemas agrarios nacionales en el marco de la PAC: sistemas nororientales 01/01/2006 31/12/2008 FRANCISCO JUAREZ RUBIO
Tesis Any Direcció
Las decisiones de inversión en Marruecos de las empresas españolas en un contexto de integración regional mediterránea 2000 Bacaria Colom, Jordi
Publicacions Any Autors Tipus
Has the Euro been fattening the European pig meat trade? 2021 Clop Gallart M.M.; Juárez M.I.; Viladrich Grau M. Article d'investigació
Cooperativas y SAT agroalimentarias: una comparación de la calidad del resultado contable. 2015 Juárez Rubio, M.I.; Leiva Jurac, M; Sabaté Prats, P; Alfranca Buriel, O. Article d'investigació
La localización de la industria de mataderos a Cataluña 2009 Juárez Rubio,M.I. Capítol de llibre d'investigació
Concentración de la innovación y empresa agroalimentaria 2008 Alfranca O.; Juárez Rubio M.I. Article d'investigació
Spanish Investments in Morocco and the Process of Regional Integration 2003 Juárez Rubio M.I.; Bacaria J. Article d'investigació
Contrasting the Eclectic Theory in Direct Investment Decisions made by Spanish Companies in Morroco 2001 Bacaria J.; Juárez Rubio, M.I. Article d'investigació
Las decisiones de inversión en Marruecos de las empresas españolas en un contexto de integración regional mediterránea 2000 Juárez Rubio, M.I. Llibre d'investigació
Librecambio Euromediterráneo. Impacto del Área de Libre Comercio en el Horizonte 2010 1999 Bacaria J.; Juárez Rubio, María Isabel Capítol de llibre d'investigació