Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Fitxa de la titulació

Nom

Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

366 CTS

Preu crèdit ECTS

17,69 €/crèdit

Centre que l'imparteix

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Any d'inici

2013-14

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Places

30

Coordinació

Pol Cuadros Aguilera fdet.coordgdretade@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Jornada d'acollida
Jornada d'acollida
Jornada d'acollida
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

L’itinerari de doble  grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses (ADE) neix amb la vocació de proporcionar la formació, els coneixements i la metodologia propis d’ambdós camps. D’una banda, forma professionals capaços de realitzar tasques de gestió, assessorament i avaluació en les empreses que poden desenvolupar-se en l'àmbit global de l’organització o en qualsevol de les àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. D’altra banda, proporciona una formació jurídica bàsica que engloba tant els coneixements teòrics sobre l’ordenament jurídic així com les eines metodològiques necessàries per poder interpretar i aplicar les normes que l’integren.